(සනත් ගමගේ)
 
හම්බන්තොට වරායේ  සේවකයින්ට වරාය පරිශ්‍රයට ඇතුල්වීම වලක්වාලමින් හම්බන්තොට මහෙස්ත්‍රාත් අධිකරණය මගින් නිකුත් කර තිබූ වාරණ නියෝගය අත් හිටුවා තිබේ.
 
එම වාරණ නියෝගය අත් හිටුවමින් අතුරු තහනම් නියෝගයක් අද (5) හම්බන්තොට මහේස්ත්‍රාත් මංජුල කරුණාරත්න මහතා නිකුත් කර ඇති බව වරාය සේවක සංගමයේ සභාපති අයි කේ  ඔමේෂ් මහතා පැවසීය.
 
මෙම අතුරු තහනම් නියෝගය මේ මස 9 දක්වා බල පවැත්වෙන ලෙසට නිකුත් කර ඇති බව සේවක සංගමයේ සභාපති වරයා වැඩිදුරටත් කීය.
 
වරාය අධිකාරිය යටතේ මෙම සේවකයින් සිටින හෙයින් වරායට ඇතුල්වීමට පිටවීමට සේවකයින්ට කිසිදු බාධාවක් නොකරන ලෙසට මෙම අතුරු තහනම් නියෝගය පනවා ඇති බව සේවක සංගමයේ සභාපති වරයා වැඩි දුරටත් කියයි.
 
ඒ අනුව පවතින උපවාසය තවදුරටත් අඛණ්ඩව පවත්වාගෙන යන අතර වරායේ කටයුතු වලට හෝ ගමන් ගන්නා කිසිදු වාහනයකට‍ බලපෑම් නොවන ආකාරයට සේවකයින් මෙම ස්ථානයේ රැඳී සිටින බවද පැවසීය.