බිමල් ජයසිංහ
 
පිළියන්දල ජාලියගොඩ ප්‍රදේශයේ තීන්ත හා රසායනික ද්‍රව්‍ය ගබඩාවක ඇති වූ ගින්නකින් ගබඩාව සම්පුර්ණයෙන් විනාශ විය.මොරටුව හා ගල්කිස්ස ගිණි නිවීමේ ඒකක පැමිණ ගින්න මැඩ පවත්වා ඇත.

ගින්නට හේතුව මෙතෙක් අනාවරණය වී නොමැති අතර සිද්ධිය සම්බණ්ධයෙන් පොලිසිය වැඩි දුර පරීක්ෂණ පවත්වයි.