(අනීෂා මානගේ)

වීරකැටිය ප්‍රාථමික විද්‍යාලයේ පළමු ශ්‍රේණියට දරුවන් 15 දෙනකු ඇතුළත් කර නොගන්නා බව කියමින් මව්පියෝ පිරිසක් අද (03) වීරකැටිය තංගල්ල ප්‍රධාන මාර්ගය සම්පූර්ණයෙන් අවහිර කරමින් විරෝධතාවක නියැළුණහ.

වීරකැටිය ප්‍රාථමික විද්‍යාලයේ පළමු ශ්‍රේණියට දරුවන් 15 දෙනකු ඇතුළත් කර නොගන්නා බව කියමින් ඉකුත් 27 දින මව්පියෝ පිරිසක් එම විද්‍යාලය ආසන්නයේ සකස් කරන ලද අට්ටාලයක නැඟ උපවාසයක් ආරම්භ කළහ.

දින හතරක කාලයක් ගෙවුණද තම ගැටළුවට විසඳුමක් නොලද හෙයින් ඔවුහු ඉකුත් 31 දින මාරාන්තික උපවාසයක් ආරම්භ කළහ.

මාරාන්තික උපවාසයේ නිරත වූ මව්වරු දෙදෙනකු ඊයේ (2) අසාධ්‍ය තත්ත්වයේ පසුවීම නිසා තංගල්ල මූලික රෝහලට ඇතුළත් කළ අතර අද අනෙකුත් මව්පියවරු පිරිස වීරකැටිය - තංගල්ල ප්‍රධාන මාර්ගය සම්පූර්ණයෙන් අවහිර කරමින් විරෝධතාවක් ආරම්භ කළහ.

මෙම විරෝධතාවසඳහා වීරකැටිය ප්‍රාථමික විද්‍යාලයේ 2019 වර්ශයේ පළමු ශ්‍රේණිය සඳහා ඉල්ලුම් කර ඇති දරුදැරියන්ගේ මව්පියෝ පිරිසක් එක්වූහ.

  

 

සබැදි පුවත්

වීරකැටිය උපවාසයේ යෙදී සිටි මව්වරු දෙදෙනෙක් අසාධ්‍ය වී රෝහලට