පාකිස්තානයේ සියල්කොට්හිදී ඝාතනයට ලක්වූ ප්‍රියන්ත කුමාර මහතාගේ පවුලට සියල්කොට් ව්‍යාපාරික ප්‍රජාව ඇමෙරිකානු ඩොලර් 100,000ක මුදලක් පරිත්‍යාග කර ඇත.

පාකිස්තාන අග්‍රාමාත්‍ය ඉම්රාන් ඛාන් ට්විටර් පණිවුඩයක් නිකුත් කරමින් ඒ බව සඳහන් කර තිබේ.

පාකිස්තාන අග්‍රාමාත්‍ය ඉම්රාන් ඛාන් නිකුත් කළ ට්විටර් පණිවුඩයේ මෙසේ ද දැක්වේ.

“ප්‍රියන්ත කුමාර මහතාගේ බිරිඳගේ ගිණුමට ඇමෙරිකානු ඩොලර් 100,000 මුදලක් පරිත්‍යාග කළ සියල්කොට් ව්‍යාපාරික ප්‍රජාවට මම කෘතඥ විය යුතු යි. එමෙන්ම රාජ්කෝ ඉන්ඩස්ට්‍රීස් ආයතනය ඇයගේ ගිණුමට මාසික වැටුප (ප්‍රියන්ත කුමාර) ඇමෙරිකානු ඩොලර් 2000ක් යවා තිබෙනවා. ඔවුන් වසර 10ක් යන තෙක් මෙම මුදල ඇගේ ගිණුමට යවනවා.”