(හිරාන් ප්‍රියංකර ජයසිංහ)
 
නවගත්තේගම වන්නියාගම රක්ෂිතයේ නිධානයකින් ලබා ගත් බව කියන ග්‍රැම් 300 ක බරකින් යුත් නිල් මැණිකක් නවගත්තේගම පොලිසියේ නිළධාරින් කන්ඩායමක් සොයාගෙන  තිබේ.
 
නිධානය ලබා ගත් බව කියන සැකකරුවන් ආණමඩුව මහෙස්ත්‍රාත් අධිකරණයට ඉදිරිපත් කළ අතර ඔවුන් විසින් ලබා ගන්නා ලදැයි කියන මැණිකේ මිල නියම කිරීමට  මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ අධිකාරියට දැනුම් දෙන්නැයි වැඩ බලන මහෙස්ත්‍රාත්  සුනිල් ජයවර්ධන මහතා  නියෝග කළේය.