(ඩයනා උදයංගනී)
     
ජාත්‍යන්තර අභ්‍යාවකාශ මධ්‍යස්ථානය පියවි ඇසින් දැකගැනීමේ අවස්ථාව අද (14) ශ්‍රී ලාංකිකයින්ට උදාවන බව එම මධ්‍යස්ථානය පවසයි.

පැහැදිලි අහසක් තිබේ නම් අද (14) පස්වරු 6.46ට පමණ ශ්‍රී ලංකාවේ සෑම ප‍්‍රදේශයකටම එය දිස්වන බව එම මධ්‍යස්ථානය නිවේදනය කර තිබේ.

මිනිසා විසින් නිර්මාණය කරනු ලැබ, පෘථිවියේ පහළ කක්ෂයේ ස්ථාපිත කර ඇති විශාලතම වස්තුව ලෙස ජාත්‍යන්තර අභ්‍යාවකාශ මධ්‍යස්ථානය සැලකෙන අතර එය පෘථිවියේ සිට කිලෝමීටර 408 ක් ඉහළින් පිහිටා තිබේ.

ජාත්‍යන්තර අභ්‍යාවකාශ මධ්‍යස්ථානය 1998 වසරේදී ස්ථාපිත කළ අතර වරකට විද්‍යාඥයින් 6 දෙනෙකුට එහි පරීක්ෂණවල නිරත විය හැක.

මීට පෙර 2017 වසරේදීද ශ්‍රී ලාංකිකයින්ට මෙම අවස්ථාව උදාවී ඇත.