කන්කසන්තුරේ නැංගුරම්ලා තිබු නැවක් ගිනි ගනී

 

 

එෆ් .අස්ලම්

 

කන්කසන්තුරේ මෛලිට්ටු වරායේ වසරක පමණ කාලයක් නැංගුරම්ලා තිබූ නැවක් අද (18) ගිනිගෙන තිබේ.

ගින්න නිවාදැමීම සඳහා නාවික හමුදාව කටයුතු කරමින් සිටින අතර ඒ සඳහා ගිනි නිවීමේ හමුදාවේ ද සහාය ගෙන ඇත.

දීර්ඝ කාලයක් සිට නැංගුරම්ලා තිබුණු මෙම  නෞකාව මෙලෙස ගිනිගෙන තිබීම සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණ ආරම්භ කර ඇත.

ගින්නෙන් නෞකාව  විනාශ වී ඇති බවද පැවසේ.