(සුජිත් හේවාජුලිගේ සහ  අංජුල මහික වීරරත්න )

පාර්ලිමේන්තු අවට මාර්ගවල ආරක්ෂක හේතූ මත  හදිසියේ   ස්ථාපනය කෙරුණු මාර්ග බාධක අද පස්වරුව වනවිට සම්පූර්ණයෙන්ම  ඉවත් කර  ඒ මාර්ග විවෘත කර  ඇතැයි වාර්තා වේ.

එම ක්‍රියාමාර්ගය ගෙන ඇත්තේ  උද්ඝෝෂණකරුවන්  ඒ  ප්‍රදේශවලින් සම්පූර්ණයෙන්ම  ඉවත්වීම නිසා  යැයි පොලිස් ආරංචිමාර්ගවලින් පැවසේ.

කෙසේ වෙතත් පොලිස් නිලධාරිහු කණ්ඩායම්   ඒ අවට ප්‍රදේශවල තවමත්  සීරුවෙන් තබනු ලැබ සිටිති.