පාර්ලිමේන්තුව නැවත කැඳවන්නැයි එක්සත් රාජධානියේ විපක්ෂයේ පක්ෂ ඉල්ලීමක් කර ඇත.

එරට විපක්ෂයේ සියලු පක්ෂ එකට එක්ව එම ඉල්ලීම කර ඇති අතර කන්සවටිව් පක්ෂයේ ජ්‍යෙෂ්ඨයෝ පිරිසක් ද ඊට එක්ව සිටිති.

බ්‍රිතාන්‍යයේ කම්කරු පක්ෂයේ නව නායක කියර් ස්ටාමර් මේ සම්බන්ධයෙන් එරට පාර්ලිමේන්තුවේ මන්ත්‍රී මණ්ඩලයේ නායකයාට ලිපියක් ද යොමු කර ඇත. මේ සම්බන්ධයෙන් කතානායකවරයා සමඟ කඩිනමින් සාකච්ඡා කළ යුතු බව ද ඔහු සිය ලිපියේ සඳහන් කර ඇත.

ජාතික ව්‍යසනයක් ඇති වී තිබෙන මේ මොහොතේ ආණ්ඩුව කරන වියදම් සොයාබැලීම ආණ්ඩුවේ ක්‍රියාමාර්ග විමසා බැලීම යනාදියට පාර්ලිමේන්තුව  කැඳවීම හැර වෙන විකල්පයක් නැතැයි ද  ඔහු තවදුරටත් පෙන්වා දී ඇත.


ද ගාඩියන් 

055