(යොහාන් භාසුර)

රටේ ජනතාවගේ විශ්වාසය හිමිකරගත් අග්‍රාමාත්‍යවරයෙක් සහ නව ආණ්ඩුවක් පිටිහිටුවීමට මෙම සතිය කටයුතු කරන බව ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්‍ෂ මහතා ජාතිය අමතමින් පැවසීය.

මෙම අවස්ථාවේදී රජයේ මූලික වගකීම සියලුම පුරවැසියන්ගේ ආරක්‍ෂාව තහවුරු කිරීම බවත් එම ක්‍රියාවන්ට එරෙහිව නීතිය දැඩිව ක්‍රියාත්මක කරන ලෙස ත්‍රිවිධ හමුදාවට සහ පොලසියට දැනුම්දී තිබෙන බවත් ජනාධිපතිවරයා කීය.