(ඩයනා උදයංගනී)

ජනතාවගේ ඉල්ලීම්වලට සවන් දෙන්නැයි ශුද්ධෝත්තම ෆ්‍රැන්සිස් පාප් වහන්සේ ශ්‍රී ලංකාවේ දේශපාලන නායකයන්ගෙන් ඉල්ලීමක් කර කළහ.

ශ්‍රී ලංකාවේ සමාජ හා ආර්ථික අභියෝග සහ ප්‍රශ්න හමුවේ මෑත කාලීනව තම හඬ නැගූ තරුණ තරුණියන්ට තමන් සුබ පතන බව ද පාප් වහන්සේ සඳහන් කළහ.

උන් වහන්සේ මෙම ඉල්ලීම කළේ වතිකානයේ දී අද (11) පැවති මහජන හමුවට එක් වෙමිනි.

ප්‍රචණ්ඩත්වයෙන් තොරව සාමකාමී ආකල්පයක් පවත්වාගෙන යන ලෙස සියලුම පාර්ශවයන්ගෙන් ඉල්ලා සිටීමට තමන් ශ්‍රී ලංකාවේ ආගමික බලධාරීන් සමඟ එක් වන බව ද ශුද්ධෝත්තම ෆ්‍රැන්සිස් පාප්වහන්සේ මෙහිදී පැවසූහ.

රට තුළ මානව හිමිකම් හා සිවිල් නිදහස ආරක්‍ෂා කිරීමට පියවර ගන්නා ලෙස ද උන් වහන්සේ මෙරට බලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටියහ.