(විනීතා එම් ගමගේ)

පොල්තෙල් ඇතුළු ආහාරයට ගන්නා තෙල් වර්ග විශ්ලේෂනය කිරීම සඳහා මෙරට විශ්ව විද්‍යාල පද්ධතියට පහසුකම් හා හැකියාව ඇතැයි රුහුණු විශ්ව විද්‍යාලයේ ආහාර විද්‍යා අධ්‍යනාංශයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය, ආචාර්ය නිලන්ත ලක්ෂ්මන් මහතා

එසේ ආහාර පරික්ෂාවට පියවර ගැනීම විශ්ව විද්‍යාල ප‍්‍රජාවේ වගකීමක් ද වන්නේ යැයි ඔහු කියා සිටියේය.

මේ වනවිට ආහාරයට ගන්නා පොල්තෙල් ඇතුළු තෙල් වර්ග පරික්ෂාවට ලක්කරන රාජ්‍ය ආයතන හැරුණු විට විශ්ව විද්‍යාල පද්ධතියට එම කටයුත්ත සඳහා ඉඩ ලබා දෙන්නේ නම් ඉතා ඉහළ මට්ටමින් එය සිදුකර පෙන්වන බවට අභියෝග කරන්නේ යැයි ද හෙතෙම සඳහන් කළේය.

පිරිසිදු අමුද්‍රව්‍ය යොදා ගෙන තෙල් සිඳගැනීමෙන් විෂ පොල්තෙල් වලින් මිදීමේ අවස්ථාව ලබාගත හැකි බව කී ආචාර්ය ලක්ෂ්මන් නිවසේ වේලා ගන්නා කොප්පරා තෙල් මෝලකට ගෙන ගොස් සි`ද ගැනීමෙන් පිරිසිදු පොල්තෙල් ලබා ගත හැකි බව ද පෙන්වා දුන්නේය.