(අංජුල මහික වීරරත්න සහ සුජිත් හේවාජුලිගේ)

ජනාධිපතිවරයාට සහ රජයට විරුද්ධව ගෙනවිත්  තිබෙන විශ්වාසභංග යෝජනා දෙක ලබන සතියේම විවාදයට ගන්නැයි කතානායකවරයාගෙන් ඉල්ලා සිටින බව විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා පාර්ලිමේන්තුවේ දී අද (6) පැවසීය.

එවිට ජනතාවට ඇත්ත දැනගන්න පුළුවන් යැයිද ජනතාවගේ පැත්තේ ඉන්නේ කවුදැයි හොඳින් බලාගන්න හැකි වනු ඇතැයි ද විපක්ෂ නායකවරයා කීය.

විශ්වාසභංග ඉදිරිපත් කළේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට අනුකූලව බැවින් ඉතා ඉක්මනින්  විශ්වාස භංග යෝජනාව පාර්ලිමේන්තුවේ විවාදයට ගැනීමට සහ  ඡන්දය ලබා දීමට අවස්ථාවක් දෙන්න කතානායකවරයා  බැඳී සිටින බවද අවශ්‍ය නම් ස්ථාවර නියෝග අත්හිටුවා මෙය ක්ෂණිකව විවාදයට ගන්නත් හැකියාව තිබෙන බවද විපක්ෂනායකවරයා සඳහන් කළේය.