(අංජුල මහික වීරරත්න)

ගෝඨා ගෝ ගම සාමකාමී වීරෝධතාකරුවන්ට පහරදුන් ආණ්ඩුවේ මැරයන්ට නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන්නැයි එක්සත් ජාතික පක්ෂ නියෝජ්‍ය නායක රුවන් විජයවර්ධන මහතා පවසයි.

සාමකාමීව විසඳා ගැනීමට තිබූ ගැටලුවක් ප්‍රචණ්ඩත්වය දක්වා රැගෙන ගියේ රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව බව සඳහන් කරන එක්සත් ජාතික පක්ෂ නියෝජ්‍ය නායකයා තුවාල ලැබූ අරගලකරුවන්ට ඉක්මන් සුවය ප්‍රාර්ථනා කරන බවද සඳහන් කරයි.

විශේෂ ප්‍රකාශයක් කරමින් තවදුරටත් අදහස් දැක්වූ රුවන් විජයවර්ධන මහතා කීවෙි කිසිදු පුද්ගලයෙකුට, කිසිදු දේපලකට අවම හෝ හානියක් නොකරමින්  විරෝධතාවයේ නිරත වී සිටි ගෝල්ෆේස් පිරිස අරගලයට අලුත් සංස්කෘතියක් හදුන්වා දුන් බවයි.