(ජේ.ඒ.එල්. ජයසිංහ සහ චන්දන උඩුවාවල)

ව්‍යාජ රියැදුරු බලපත්‍ර සකසා තෙල්දෙණිය ප්‍රදේශයේ බෙදා හැරියේය යැයි කියන පුද්ගලයකු ව්‍යාජ රියදුරු බලපත්‍ර 20ක් සමග අත්අඩංගුවට ගත් බව තෙල්දෙණිය පොලිසිය කියයි.

එක් බලපත්‍රයක් රුපියල් 22,000කට අලෙවි කර ඇතැයි පොලිසිය පවසයි.සැකකරු මෙම බලපත්‍ර සැකසීම සඳහා මහනුවර කච්චොරිය කීපදෙනකුගේ ද සහාය ලබාගෙන ඇති බවත් මෙම සැකකරු ව්‍යාජ රියදුරු බලපත්‍ර සැකසීමෙන් රුපියල් ලක්ෂ ගණනක් උපයා  ඇති බවත් පොලිසිය කියයි.