(යොහාන් භාසුර)

දිවයින පුරා දැන් ක්‍රියාත්මක ඇඳිරි නීතිය හෙට (13) පෙරවරු 6.00 ට ඉවත් කර නැවත හෙට පස්වරු 2.00 ට පනවා අනිද්දා (14 වැනිදා) පෙරවරු 6.00 ඉවත් කරන බව ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය පවසයි.