(නිමල කොඩිතුවක්කු)

විශ්වාසභංග යෝජනාව ඉදිරිපත් කරන තෙක් ඉදිරි පාර්ලිමේන්තු සැසිවාර වර්ජනය කිරීමට සමගි ජනබලවේගය තීරණය කර ඇත.

පාර්ලිමේන්තුවේ ප්‍රමුඛතම කාර්යභාරය බවට විශ්වාසභංග යෝජනාව න්‍යාය පුස්තකයට  ඇතුලත් කර ඉතා ඉක්මනින් විවාදයට ගන්නා තෙක් පාර්ලිමේන්තු සැසිවාරයන් වර්ජනය කර සිටීමට  පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී කණ්ඩායම තීරණය කර ඇතැයි සමගි ජන බලවේගය මෙහෙයුම් ප්‍රධානී පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී හරීන් ප්‍රනාන්දු මහතා ප්‍රකාශ කළේය.

ජනතාව දිගින් දිගටම පවතින අර්බුදයට විසඳුම් ඉල්ලද්දී තව දුරටත් කල් මරමින් සිටීමෙන් පලක් නොවන බැවින් සමගි ජනබලවේගයේ මෙම තීරණය ගත් බවත් ඔහු තවදුරටත් පැවසීය.