තරිදු ජයවර්ධන
 
අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයේ ශාරීරික අධ්‍යාපන සංවර්ධන හා පුහුණු අධ්‍යක්ෂ තනතුර සඳහා කර්නල් මංජුල කාරියවසම් මහතා බඳවා ගත්තේ සම්මූඛ පරීක්ෂණ සම්බන්ධයෙන් ගැසට්පත්‍රයේ පළ කිරීමෙන් හෝ ප්‍රසිද්ධ පුවත්පත් දැන්වීමක් පළ කිරීමකින් තොරව බව තොරතුරු දැන ගැනීමේ පනත යටතේ කළ විමසීමකදී අනාවරණය වෙයි.

 
එම තනතුර සඳහා සුදුස්සකු තෝරා පත් කර ගැනීමට අදාළ දැන්වීම ආයතන පහක දැන්වීම් පුවරුවල පමණක් ප්‍රදර්ශනය කිරීමට අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය කටයුතු කළ බව ද, අදාළ සම්මූඛ පරීක්ෂණයට සහභාගී වී ඇත්තේ කර්නල් මජුල කාරියවසම් මහතා සහ කේ ඩබ්ලිව් මිහාල් සෝමවර්ධන නම් දෙදෙනකු පමණක් බව ද  අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය සඳහන් කරයි.
 
අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය මේ බව සඳහන් කළේ තොරතුරු දැන ගැනීමේ කොමිෂන් සභාවේ පැවැති අභියාචනා විභාගයකදීය. අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයේ අධ්‍යක්ෂ (ශාරීරික අධ්‍යාපන සංවර්ධන හා පුහුණු) තනතුර සඳහා නිලධාරියකු තෝරා පත් කර ගැනීම සම්බන්ධයෙන් අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයෙන් ඉල්ලූ තොරතුරු ලබා නොදීම ගැන එම අභියාචනා විභාගය පැවැත්විණි.
 
එම තනතුර සඳහා බඳවා ගැනීමේ ක්‍රමවේදය ගැන අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයෙන් සකස් කරන ලද ක්‍රමවේදය 2017 ජුනි 22 වැනි දා රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාවට එවා ඇති අතර 2017 ජූලි 03 වැනි දා රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාවෙන් එය අනුමත කර යළිත් අමාත්‍යංශයට යවා තිබේ. එහි සඳහන් වන්නේ රජයේ ගැසට් පත්‍රයේ පළ කිරීමෙන් හෝ ප්‍රසිද්ධ දැන්වීම් පළකිරීමෙන් හෝ වෙබ් අඩවියේ පළ කිරීම මඟින් අයදුම්පත් කැඳවිය යුතු බවයි.   නමුත් අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය අයදුම් පත් කැඳවා ඇත්තේ අදාළ දැන්වීම ආයතන පහක දැන්වීම් පුවරුවල පළ කිරීමෙන් පමණක් බව තොරතුරු දැන ගැනීමේ කොමිෂන් සභාවේ දී හෙළිදරව් විය.
 
මෙම තනතුර සඳහා අයදුම්පත් කැඳවීමට අදාල දැන්වීම් තම ආයතනයේ දැන්වීම් පුවරුවල ප්‍රදර්ශනය කරන ලෙස 2017 ජූලි 21 වැනි දා අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයේ අතිරේක ලේකම්වරයකුගේ (පාලන හා මුදල්) අත්සනින් ඉල්ලීමක් කර ඇත්තේ පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්ගෙන්, ජනකලා කේන්ද්‍රයේ අධ්‍යක්ෂගෙන්, කඩුවෙල ප්‍රාදේශීය ලේකම්ගෙන්, ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ ප්‍රාදේශීය ලේකම්ගෙන් සහ අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයේ සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්) යන ආයතන ප්‍රධානීන්ගෙන්ය. තනතුරට දැනට බඳවා ගෙන සිටින පුද්ගලයා මෙම ආයතන එකක්වත් නියෝජනය නොකරන බව ගුරු සංගම් පවසයි.

අධ්‍යක්ෂ (ශාරීරික අධ්‍යාපන සංවර්ධන හා පුහුණු) තනතුර සඳහා කොන්ත්‍රාත් පදනම මත බඳවා ගන්නා කාලය වසර තුනකි.