(ශාන්ත රත්නායක)

කොරෝනා වසංගත  තුරන් වී රටට සෙත් ප්‍රාර්ථනා කරමින් ගංගාරාම විහාරයේ ඇතුළු සියලුම විහාරස්ථාන කේන්ද්‍ර කරගනිමින් විශ්ව ආශිර්වාද පිරිත් සජ්ඣායනයක් අද පැවැත්විණි.

විහාරාධිකාරී  ආචාර්ය කිරින්දේ අස්සජි හිමියන් ප්‍රමුඛ මහා සංඝරත්නය සහභාගිත්වයෙන් ගංගාරාම සීමාමාලකයේ දී පිරිත් සජ්ඣායන ආරම්භ විණි.

සංස්කෘතික රාජ්‍ය අමාත්‍ය විදුර වික්‍රමනායක,ඉන්දියානු මහ කොමසාරිස්වරයා ඇතුළු විශාල පිරිසක් සහභාගී වූහ.