(සුජිත් හේවාජුලිගේ )

කොවිඩ් ආසාදිතයන් වැඩි වුවහොත් සමහරුන් නිවෙස්වලත් ඉදිරියේදී රැඳවීමට සිදුවනු ඇතැයි කොරෝනා මර්දන රාජ්‍ය ඇමතිනි විශේෂඥ වෛද්‍ය සුදර්ශනී ප්‍රනාන්දුපුල්ලේ මහත්මිය පැවසුවාය.

එසේ රැඳවීමට සිදුවන අවස්ථාවල දී අනුගමනය කළ යුතු උපදෙස් මාලාවක් සකස් කරගෙන යන බවද ඇය කීවාය.

මේ අතර අවශ්‍යතාවක් ඇතිවුවවොත් ඉදිරියේදී රට වසා දැමීමට වුව සිදුවිය හැකි බවද රාජ්‍ය ඇමැතිවරිය ප්‍රකාශ කළාය.