( හර්ෂණ තුෂාර සිල්වා )

ඇමෙරිකා ඩොලරයට සාපේක්ෂව ඉකුත් දිනවල පහළ ගිය ශ්‍රී ලංකා රුපියල අද (16) තරමක වර්ධනයක් පෙන්නුම් කළේය.

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව දෛනිකව නිකුත් කරන විනිමය අනුපාතිකවලට අනුව අද (16) ඩොලරයක විකුණුම් අගය රුපියල් 201.28ක් ලෙසත් ගැනුම් අගය රුපියල් 195.27ක් ලෙසත් දැක්විණි.

මෙරට ඉතිහාසයේ පළමු වරට ඇමෙරිකා ‌ඩොලරයකට සාපේක්ෂව රුපියලේ අගය ඊයේ (15), 204 සීමාව ඉක්මවා පහළ ගියේය.

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව දෛනිකව නිකුත් කරන විනිමය අනුපාතිකවලට අනුව ඩොලරයක විකුණුම් අගය ඊයේ (15) රුපියල් 204.68ක් ලෙසත් ගැනුම් අගය රුපියල් 199.80ක් ලෙසත් දැක්විණි.