(ෂේන් සෙනෙවිරත්න)

රජයට එරෙහිව විරෝධය පළ කිරීමට පෙරමුණ ගෙන සිටින්නේ තරුණ තරුණියෝ සම්ප්‍රදායික සටන් පාඨ විරෝධතාපුවරු ප්‍රදර්ශනය කිරීම වෙනුවට නාට්‍ය රඟදක්වමින් මහනුවර දළදාවීදියේදී  විරෝධය ප්‍රකාශ කළහ. .

මහනුවර දළදා වීදිය ඔස්සේ ගමන් කරමින්  මෙම විරෝධතාවය තුළින් ඔවුන්ගේ අනාගතය පිළිබඳ කිසියම් පණිවිඩයක් පාලකයන්ට ලබා දීමට උත්සාහ කර තිබෙන බවක් පෙනෙන්නට තිබුණි .