(සිතුම් චතුරංග සහ රොමේෂ් මධුෂංක)

මෙවර මහ මැතිවරණය සඳහා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයෙන් තරග කළ අංගජන් රාමනාදන් මහතා මනාප 36,365ක්  ලබාගනිමින් යාපනය  දිස්ත්‍රික්කයෙන් ප්‍රථම ස්ථානයට පත්ව තිබේ.

‍ඉලංගෙයි තමිල් අරසුකච්චි පක්ෂය - ආසන 03

ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව -1,12,967

01.සිවඥානම් ශ්‍රීදරන් - 35,884

02.ආබ්රහාම් සුමන්තිරන් මදියාපරණන් - 27,834

03.ධර්මලිංගම් සිද්ධාර්තන් -23,840


ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය

ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව - 49,337

01.අංගජන් රාමනාදන් - 36,365


ඊලාම් ජනතා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය

ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව - 45,797

01.ඩග්ලස් දේවානන්ද - 32,146


අකිල ඉලංගෙයි තමිල් කොංග්‍රස්

ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව - 55,303

01.ගජේන්ද්‍රකුමාර් ඥානකේසර් පොන්නම්බලම් - 31,658


තමිල් මක්කල් තේසිය කූටනි

ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව - 35,927

01.සී.වී.විග්නේෂ්වරන් - 21,554