(යොහාන් භාසුර)

ඇඳිරිනීතිය හෙට (13) පෙරවරු 7.00 ට ඉවත්කිරීමෙන් පසුව දුම්රිය ධාවනය ආරම්භ කරන බවත් මගීන්ගේ සංඛ්‍යාව අනුව දහවල් සහ පස්වරුවේ ධාවනය වන දුම්රිය තීරණය කරන බවත් දුම්රිය නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී (ගමනාගමන) ගාමිණී සෙනෙවිරත්න මහතා අද (12) පස්වරුවේ පැවසීය.

දුම්රිය ධාවනය හෙට දිනයේ සාමාන්‍ය පරිදි වනවා යැයි කිවනොහැකි බව කී සෙනෙවිරත්න මහතා පැවසුවේ ජනතාවට ප්‍රමාණවත් දුම්රිය ධාවනය කිරීමට බලාපොරොත්තු වන බවත්ය.  

පැය හතකට අද දිනයේ ඇඳිරිනීතිය ඉවත් කළ ද මගී ප්‍රවාහන දුම්රිය ධාවනය නොකළ බව සෙනෙවිරත්න මහතා වැඩි දුරටත් කීය.