(සුජිත් හේවාජූලිගේ)

පොලිස් නිලධාරීන් 365 දෙනකු පසුගිය මාස 15දි රිය අනතුරුවලට ලක්ව ඉන් 46 දෙනකු මියගොස් ඇතැයි මහජන ආරක්ෂක අමාත්‍ය සරත් වීරසේකර මහතා පවසයි.

පොලිස් නිලධාරීන් 293 දෙනකු  රාජකාරියේ යෙදී සිටියදී පසුගිය වසරේ රිය අනතුරුවලට ලක්ව ඇති අතර ඉන් නිලධාරීන් 28 දෙනකු මියගොස් ඇත.

මේ වසරේ  මේ දක්වා පොලිස් නිලධාරීන් හැත්තෑ දෙදෙනකු අනතුරුවලට ලක්ව ඉන් 18 දෙනකු මියගොස් ඇතැයි  කී මහජන ආරක්ෂක ඇමැතිවරයා  පොලිස් නිලධාරීන් මාර්ග අනතුරුවලින් මියයෑම බරපතළ ගැටලුවක් බව ද පෙන්වා දුන්නේය.