(සිරිනිහාල් ගමගේ)

පැමිණිල්ලක් විභාගයට ගිය පොලිස් නිලධාරීයාට හා පැමිණිලිකරුට පහර දුන් ලෝක මානව හිමිකම් සංවිධානයේ සාමාජිකයකු යැයි පවසන ආචාර්යවරයකු අද (9) දහවල් වදුරඹ පොලිසිය විසින් අත්අඩංගුවට ගනු ලැබීය.

වදුරඹ ගාලුපාර ලිපිනයේ පදිංචිකරුවකු තමන් පදිංචි ඉඩම් නඩුවක් දමා ඇති නොබෙදූ ඉඩමේ තවත් පදිංචිකරුවකු ගසක් කැපූ බවට ඉකුත් දා වදුරඹ පොලීසිය වෙත පැමිණිලි කර තිබේ.

එම පැමිණිල්ලට අනුව පැමිණිලි විභාගය සඳහා පොලිස් නිලධාරීයකු පැමිණ පැමිණිලිකරු හමුවී කැපූ ගස් තිබෙන ස්ථානය පෙන්වන ලෙස පවසා ඇත. එවිට පොලිස් නිලධාරියා සමඟ පැමිණිලිකරු ගස කැපූ ස්ථානයට ගිය විට පෙර මානව හිමිකම් සංවිධානය සම්බන්ධ පුද්ගලයා යැයි පවසන පැමිණිලිකරුගේ පපු ප්‍රදේශයට පා පහරක් එල්ල කිරීමේදී එය වැළැක්වීමට ගිය පොලිස් නිලධාරියාගේ කම්මුල ප්‍රදේශයට පහරදී ඇති බව පොලිසිය කියයි.

පහර කෑමට ලක්වූ පැමිණිලිකරු කරාපිටිය ශික්ෂණ රෝහලට රැගෙන ගොස් ඇති අතර පහර කෑමට ලක්වූ පොලිස් නිලධාරියා ද කරාපිටිය ශික්ෂණ රෝහලට ප්‍රතිකාර සඳහා ඇතුළත් කිරීමට නියමිත ය. 

අත්අඩංගුවට ගත් ලෝක මානව හිමිකම් සංවිධානයේ සාමාජිකයකු යයි පවසන ආචාර්ය පදවිය හිමියයි පවසන අය බද්දේගම මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය වෙත ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිත ය.