(සුමිත් පොතුපිටිය )

බටගොඩ ඉන්ධන පිරවුම්හලේ  ඩීසල්  ලබා ගැනීම සඳහා දින 5 ක් රැඳී සිටි ටිපර් රථ රියදුරෙකු එම රථය තුළදී මියගොස් ඇත.

මෙසේ  මියගොස් ඇත්තේ සංඝරත්න මාවත, අහංගම  ප්‍රදේශයේ පදිංචිව සිටී 63 හැවිරිදි වීරප්පුලි සුනිල් නැමැති  පුද්ගලයෙකු බව සදහන් වේ.

දින පහක් ටිපර් රථය ඩීසල් අපේක්ෂාවෙන් නවතා තිබී ඇති අතර, ඔහු ටිපර් රථය තුළදී මියගොස් සිටිනු දැක ඇති පුද්ගලයෙකු පොලීසිය දැනුවත් කර ඇතැයි පැවසේ.