(හිරාන් ප්‍රියංකර ජයසිංහ)

පුත්තලම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ පරිපාලන ග්‍රාම නිළධාරි වරයාට කොවිඩ් 19 ආසාධනය වී ඇති බවට තහවුරු වීමෙන් පසු ඔහුගේ රෝගී තත්ත්වය බැලිමට ගිය  ග්‍රාම නිළධාරින් 17 දෙනෙකු නිරෝධායනයට යොමු කල බව පුත්තලම පරිපාලන මහජන සෞඛ්‍ය පරික්ෂක එන් .සුරේෂ් මහතා පවසයි.

මෙසේ කොවිඩ් ආසාධනය වි ඇත්තේ පුත්තලම ප්‍රාදේශීය මහ ලේකම් කාර්යාලයේ පුත්තලම මන්නාරම මාර්ගයේ පදිංචි ප්‍රධාන පරිපාලන ග්‍රාම නිළධාරි වරයා බව කියයි.

මෙම පරිපාලන ග්‍රාම නිළධාරිවරයා කොවිඩ් ආසාධනව වි ඇති බවට සිදුකල ජෛව පටල පරික්ෂණයේදි (5) දින තහවුරු වි තිබුනී.

මේ සමග අදාල පරිපාලන ග්‍රාම නිළධාරි අසනිපව සිටියදි ඔහුගේ සුවදුක් බැලිමට ගිය පුත්තලම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ ග්‍රාම නිළධාරින් 17 දෙනෙකු පුත්තලම මුලික රෝහලට යොමු කර ජෛව පටල පරික්ෂාවකට 5 දින යොමු කර තිබුනී.