(සුජිත් හේවාජුලිගේ )

පාර්ලිමේන්තු පොලිස් කොට්ඨාශය පොලිස්පතිවරයා විසින් පසුගිය 1වැනිදා සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි විශේෂ ආරක්ෂක දිසාව බාර නියෝජ්‍ය පොලිස්පති මහින්ද ගුණරත්න මහතා යටතට පත් කරනු ලැබ ඇත.

එම පොලිස් කොට්ඨාශය මෙතෙක් බාරව තිබුණේ බස්නාහිර දකුණ නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරයා යටතේ ය.

යම් යම් පුද්ගලයන්ට හා ස්ථානවලට ආරක්ෂාව සපයන අංශ හා කොට්ඨාස පරිපාලනයේ හා අධීක්ෂණයේ පහසුව සඳහා එකම පොලිස් දිසාවක් යටතේ ක්‍රියාත්මක වීමේ වැදගත්කම සලකා පොලිස්පතිවරයා මෙම තීරණය ගෙන ඇතැයි පොලිස් මූලස්ථානය පවසයි .

ඇමති ආරක්ෂක අංශය ක්‍රියාත්මක වන්නේද නියෝජ්‍ය පොලිස්පති මහින්ද ගුණරත්න මහතා යටතේ ය.

මේ අතර නව ප්‍රතිසංවිධාන වැඩපිළිවෙල යටතේ පොලීසියේ තවත් කොට්ඨාශ කිහිපයක් විවිධ වෙනස්කම්වලට ලක් කර ඇතැයි පොලිස් මූලස්ථානයේ උසස් පොලිස් නිලධාරියෙක් ලංකාදීපයට පැවැසීය .

කොවිඩ් අවදානම සැලකිල්ලට ගෙන පාර්ලිමේන්තුවේ ආරක්ෂක වැඩපිළිවෙළද ප්‍රතිසංවිධානයට ලක්කර එහි නිලධාරීහු පවසති.