ශ්‍රී ලංකා නීතීඥ සංගමය ජනාධිපතිවරයාට ඉදිරිපත් කර තිබෙන කවර යෝජනාවක් ක්‍රියාත්මක වුව ද එකී සියලු කාරණා ජනාධිපතිවරයාගේ ඉල්ලා අස්වීමට යටත්ව සිදුවිය යුතු බව තරුණ නීතීඥ සංගමය සඳහන් කරයි.

ශ්‍රී ලංකා නීතීඥ සංගමයේ සභාපති ජනාධිපති නීතීඥ සාලිය පීරිස් මහතාට ලිපියක් යොමු කරමින් තරුණ නීතීඥ සංගමය ඒ බව සඳහන් කරයි.

නීතීඥ සංගම් යෝජනාවලිය අධ්‍යයනය කර බැලීමේදී එහි වත්මන් ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා එම ධුරයෙන් ඉවත් විය යුතු ය කාරණය පිළිබඳව නිශ්චිතව සඳහන් කර නැති බව සිය අවබෝධය යැයි ද එකී ලිපියේ දැක්වේ.

ජනාධිපතිවරයා සිය ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්විය යුතු ය යන්න විරෝධතාකරුවන්ගේ සහ මහජනතාවගේ ප්‍රධාන ඉල්ලීම බවත් ජනාධිපතිවරයාට එසේ ඉල්ලා අස්වීමට ශ්‍රී ලංකා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 38 වැනි වගන්තියෙන් නිශ්චිත ප්‍රතිපාදන සපයා ඇති බවත් තරුණ නීතීඥ සංගමය සඳහන් කරයි.

මෙරට ආර්ථිකය ගොඩනැගීම සදහා අන්තර්ජාතික මූල්‍ය අරමුදලේ සහාය ලබාගැනීම සම්බන්ධයෙන් දක්වා ඇති යෝජනාව සම්බන්ධයෙන් ද සාකච්ඡාවට ගන්නා විට, අන්තර්ජාතික මූල්‍ය අරමුදලේ කොන්දේසි මත සාමාන්‍ය ජනතාවට එල්ල විය හැකි ආර්ථික පීඩනය සම්බන්ධයෙන්ද අවධානය යොමු කරන්නැයි ද එම සංගමය නීතීඥ සංගමයෙන් ඉල්ලා ඇත.

ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමය ජනතාවගේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී අයිතීන් සම්බන්ධයෙන් මේ දක්වා ක්‍රියා කළ ආකාරය පිළිබඳව අප කෘතඥ වන අතර මින් ඉදිරියටත් මෙම දේශපාලකයන්ට තමුන්ගේ ජනතා විරෝධී දේශපාලන උපක්‍රම ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා වූ ඉඩකඩ හදා දීම වෙනුවට ජනතාවගේ සටන් පාඨ වලට වඩා සාධාරණයක් වන ලෙස කටයුතු කරන ලෙස නීතීඥ සංගමයෙන් ඉල්ලා සිටින බව ද තරුණ නීතීඥ සංගමය සිය ලිපියේ තවදුරටත් සඳහන් කර ඇත.