(ඩයනා උදයංගනී)

මුහුණ පා සිටින ආර්ථිකමය, සමාජීය සහ දේශපාලනික අභියෝග මැඬලීම උදෙසා ශ්‍රී ලාංකිකයින් එකා මෙන් එක් විය යුතු බව ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ට්විටර් පණිවුඩයක් නිකුත් කරමින් කියා සිටී.

 මහජනතාවගේ පීඩනය විනාශකාරී මානයන්ට යොමු කිරීමට ඇතැම් කණ්ඩායම් දරනා උත්සාහයන් ව්‍යර්ථ කිරීමට එක් වන ලෙස සියලු දෙනාගෙන් ඉල්ලා සිටින බව ද එහි දැක්වේ.

ජනාධිපතිවරයා නිකුත් කර ඇති ට්විටර් පණිවුඩය මෙසේය.