(බිමල් ශ්‍යාමන් ජයසිංහ)

කොළඹ ගාලුමෝදර ගැටුමේදී තුවාල ලද පුද්ගලයන්ගේ 85 දෙනකු ප්‍රතිකාර සඳහා කොළඹ ජාතික රෝහල වෙත ඇතුලත් වී ඇතැයි රෝහල් ප්‍රකාශිකාවක් පැවසුවාය

ඒ අතර පොලිස් නිලධාරීන් දෙදෙනකු ද වන බව ඇය වැඩිදුරටත් පැවසුවාය