(මොහොමඩ් ආසික්)

නව ප්‍රජාතාන්ත්‍රවාදී පෙරමුණේ ජනාධිපති ධූර අපේක්ෂකවරයාගේ මැතිවරණ ප්‍රවර්ධන කටයුතු සඳහා ග්‍රාම නිලධාරීවරයෙකුගේ චරිතය යොදා ගෙන නිර්මාණය කර ඇති දැන්වීමක් වහාම ඉවත් කිරීමට කටයුතු කරන ලෙස ශ්‍රී ලංකා ග්‍රාම නිලධාරී සංගමය අද (08) වැනිදා මැතිවරණ කොමිසම වෙත පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කළ බව එම සංගමයේ සභාපති කේ.ඩී.එස්.කොඩිකාර මහතා ප්‍රකාශ කරයි.

ශ්‍රී ලංකා ග්‍රාම නිලධාරී සංගමයේ සභපති කේ.ඩී.එස්.කොඩිකාර මහතා විසින් මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපතිවරයා වෙත යොමු කර ඇති එම පැමිණිල්ලේ මෙසේද සඳහන් වෙයි.

ආයතන සංග්‍රහය අනුව සෘජු දේශපාලන අයිතිවාසිකම් අහිමි මැතිවරණ කටයුතුවලදී වැඩි දායකත්වයක් සපයන  අපක්ෂපාතී රාජ්‍ය නිලධාරීන්  කණ්ඩායමක් වන ග්‍රාම නිලධාරීන්  නව ප්‍රජාතාන්ත්‍රවාදී පෙරමුණේ ජනාධිපති අපේක්ෂකයාට ඡන්ද ලබා ගැනීමේ අරමුණෙන් සකස් කළ ප්‍රචාරක දැන්වීමක්  ඊයේ (07)  දින විද්‍යුත් මාධ්‍ය ඔස්සේ ප්‍රචාරය වෙමින් පවතී. එමගින් මහජනතාව සමඟ සෘජුව කටයුතු කරන ග්‍රාම නිලධාරීන්  යම් දේශපාලන පක්ෂයකට  පක්ෂපාති කණ්ඩායමක් බවට අදහසක් මත වාදයක්  සන්නිවේදන වන බවද එහි සඳහන් කර තිබේ.

ඡන්ද හිමිනාම ලේඛණ සකස් කිරීම, ඡන්දය සඳහා අනන්‍යතා පත්‍ර සකස් කිරීම,  ඡන්ද මධ්‍යස්ථාන  භාරව කටයුතු කිරීම  ඇතුළු මැතිවරණයට  අදාළ රාජකාර බහුතරයක්  සිදු කරනුයේ  ග්‍රාම නිලධාරින් මගින් බවත් ඉදිරියේදීද  පවත්වනු ලබන සියලු මැතිවරණවලදී  ග්‍රාම නිලධාරින් සම්බන්ධයෙන් ජනතාව තබා ඇති විශ්වාසය පලුදු කරන සහ අවිශ්වාසය ඇති කරන ආකාරයේ ප්‍රචාරක දැන්වීමක් වන මෙය වහාම තහනමට ලක්  කොට  ප්‍රචාරය වළක්වන ලෙසත්  අදාළ අපේක්ෂකයාට සහ ඔහු නියෝජනය කරන පක්ෂයටත් අවාවාදයක් කරන ලෙසත්  මින් ඉදිරියට මෙවන් දෑ  සිදු නොවන ලෙස වග බලා ගන්නා ලෙසට දන්වන ලෙසත් මැතිවරණ කොමිසම වෙතින්  මෙම පැමිණිල්ල මගින් ශ්‍රී ලංකා ග්‍රාම නිලධාරි සංගමය ඉල්ලා තිබේ.