(යොහාන් භාසුර)

රට තුළ දැඩි අර්බුදකාරී තත්වයක් තිබුණ ද කොළඹ සහ අවට ප්‍රදේශවල වෙසක් උත්සවය වෙනුවෙන් වෙසක් තොරණ සහ සැරළි සූදානම් කරමින් තිබෙන ආකාරය අද (11) දැකගත හැකිවිය.

කොළඹ පැරණිතම තොරණක් වන ‘දෙමටගොඩ තොරණ’ අද දිනයේ ඉදිවෙමින් පැවති අතර දෙමටගොඩ සහ බොරැල්ල යන ප්‍රදේශවල තවත් වෙසක් සැරසිළි රැසක් සූදානම් කරමින් තිබෙන ආකාරය දිස්විය.

(ඡායාරූප: ගයාන් අමරසේකර