( පුෂ්පකුමාර ජයරත්න )
 
වයිරසය ආසාදනයවී ඇති බවට තහවුරු වූ පුද්ගලයකු සමඟ කුරුණෑගල දිසා අධිකරණ කාර්ය මණ්ඩලයේ සාමාජිකයන් දෙදෙනෙකු සමීපව ඇසුරු කිරීමේ සිද්ධියක් අනාවරණය වීමෙන් පසුව ආරක්ෂිත පියවරක් ලෙස කුරුණෑගල දිසා අධිකරණය සහ අතිරේක දිසා අධිකරණය අද සිට තාවකාලිකව වසා දැමීමට පියවර ගෙන ඇත.
 
කොළඹ ප්‍රදේශයෙන් වාර්තාවූ කොරෝනා ආසාදිතයකුගේ සමීපතම ආශිතයකුට කොරෝනා වයිරසය ආසාදනය වී ඇති බවට තහවුරු වීමෙන් පසුව එම ආසාදිතයා ඇසුරු කළ බව කියන දිසා අධිකරණයේ කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයන් දෙදෙනා පීසීආර් පරීක්ෂණයට යොමු කිරීමට පියවර ගෙන ඇත.
 
මෙම කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයන් දෙදෙනා කුරුණෑගල දිසා අධිකරණය සහ අතිරේක දිසා අධිකරණය තුළ නිරන්තරයෙන්ම සේවයෙහි යෙදෙන දෙදෙනෙකු බැවින් ඔවුන්ගෙන් දිසා අධිකරණයේ විනිසුරුවරුන්ට, කාර්ය මණ්ඩලයට සහ නීතීඥවරුන්ට එල්ල විය හැකි අවදානම සැළකිල්ලට ගෙන දිසා අධිකරණය තාවකාලිකව වසා දැමීමට පියවර ගෙන ඇති බව කුරුණෑගල නීතීඥ සංගමයේ ලේකම් පියුමාල් හේරත් මහතා ප්‍රකාශ කළේය.