(හිරාන් ප්‍රියංකර ජයසිංහ)

වැලි හා අඟුරුකුඩු කලවම් කර කාබනික පොහොර ලෙස සැකසීමේ ජාවාරමක් පවත්වා ගෙන ගිය ස්ථානයක පුත්තලම නියෝජ්‍ය කෘෂීකර්ම අධ්‍යක්ෂක ඇතුළු පිරිසක් විසින් අද දින වටලණු ලැබීය.

පෞද්ගලික සමාගමක නම සදහන් කර තිබු මෙම කාබනික පොහොර නොරෝච්චෝල ප්‍රදේශයේ දී  ඇසුරුම් කරමින්  සිටියදී මෙම ස්ථානය වැටලිමට පුත්තලම නියෝජ්‍ය කෘෂීකර්ම අධ්‍යක්ෂීකා තරංගීකා ශාමලි මහත්මිය ඇතුළු නිළධාරිහු මෙම වැටලීම සිදු කළහ. 

නිළධාරින් යන විටත් මෙම ස්ථාන තුළ වැලි හා අගුරු කඩු මිශ්‍රණ  අසුරමින් සිටින ආකාරය දැක ගත හැකි විය.

මෙම ස්ථානයට අමතර නොරෝච්චෝල කලපු තිරයේද කාබනික සැදිමට යැයි පවසමින් රැගෙන විත් තිබු අගුරු කුඩු, වැලි, ලුණූ මඩ ද සොයා ගත් බව කෘෂීකර්ම අධ්‍යක්ෂීකාව පැවැසුවාය.