(මනෝප්‍රිය ගුණසේකර)

කඩුවෙල මහේස්ත්‍රාත් චානිමා විජේබණ්ඩාර මහත්මියට ලබා දී තිබු පොලිස් ආරක්‍ෂාව ඉවත් කොට පැය දෙකකට පසු නැවතත් එම ආරක්‍ෂාව සැපයීමට පොලිස්පතිවරයා පියවර ගත් බව විශ්වාස කටයුතු ආරංචි මාර්ග පවසයි.
විනිසුරුවරුන්ගේ සංගමය සහ ශ්‍රී ලංකා නීතීඥ සංගමය පොලිස්පතිවරයාට කළ දැනුම් දීමකින් අනතුරුව මහෙස්ත්‍රාත්වරියගෙන් ඉවත් කළ පොලිස් ආරක්‍ෂාව යළි සැපයීමට පියවර ගෙන ඇති බව එම ආරංචි මාර්ග වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේය.
කඩුවෙල මහෙස්ත්‍රාත් චානිමා විජේබන්ඩාර මහත්මියට පොලිස් ආරක්‍ෂාව සපයා තිබුණේ තලංගම පොලිසිය විසිනි.
එලෙස ලබාදී තිබු පොලිස් ආරක්‍ෂාව අද හිටිහැටියේ ඉවත් කිරරීමට පියවර ගෙන තිබු අතර මේ සම්බන්ධයෙන් විනිසුරුවරුන්ගේ සංගමය සහ ශ්‍රී ලංකා නීතීඥ සංගමය පොලිස්පතිවරයාට කළ දැනුම් දීමකින් අනතුරුව ඉවත් කළ පොලිස් ආරක්‍ෂාව පැය දෙදක පමණ කාලයකට පසු යළි ලබාදීමට පියවර ගත් බව වාර්තා වේ.
පාර්ලිමෙන්තුවට පිවිසෙන මාර්ගය අවහිර කරමින් උද්ඝෝෂණයේ නරත වු තරුණ තරුණයින් 13 දෙනා සම්බන්ධයෙන් මෙන්ම පාර්ලිමෙන්තුවට පිවිසෙන මාර්ගය අසළ උද්ඝෝෂණය වළක්වන ලෙස ඉල්ලමින් තලංගම පොලිසිය විසින් ඉදිරිපත් කළ නඩු කටයුතු විමසා තීන්දු ලබා දෙනු ලැබුවේ චානිමා විජේබන්ඩාර මහත්මිය විසිනි.