එස් .ඩි.කොඩිකාර

එළඹෙන මැතිවරණයට ඒකාබද්ධ පොදු එකතුවක් ලෙස ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ පොහොට්ටුවෙන් තරඟ වදින බව හිටපු ජනාධිපති සහ කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මනත්‍රී මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා අද පැවසීය.

හිටපු ජනාධිපතිවරයා එලෙස පැවසුවේ ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ දෙනියාය ආසන බල මණ්ඩල රැස්වීමකට සහභාගී වෙමිනි. දෙනියාය වරල්ල ඉළුක්කැටිය ප්‍රදේශයේදී එය පැවැත්විණි.

ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ප්‍රේමසිරි මානගේ මහතා ඇතුළු පිරිසක් අද මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා අතින් පක්ෂ සාමාජිකත්වය ලබා ගත්හ.