(සුජිත් හේවාජුලිගේ සහ  අංජුල මහික වීරරත්න )

මන්නාරම් ද්‍රෝණියේ  ඉන්ධන සහ ස්වභාවික ගෑස් ගවේෂණ කර ලබාගැනීමට විධිමත් වැඩපිළිවෙලක් සකස් නොකිරීම සම්බන්ධයෙන්  රාජ්‍ය ගිණුම් කාරක සභාවේ ( කෝපා ) විශේෂ අවධානය යොමුවිය.

බලශක්ති අමාත්‍යාංශයේ 2018, 2019 සහ 2020 වර්ෂවල විගණකාධිපති වාර්තා සහ වර්තමාන කාර්යසාධනය පිළිබඳව පරීක්ෂාකිරීම  සඳහා රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ලසන්ත අලගියවන්න මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පෙරේදා(05) පාර්ලිමේන්තුවේදී  රැස්වූ අතර මේ කාරණය ගැන අවධානය යොමු වූයේ ඒ අවස්ථාවේදීය

කෝපා කාරක සභාවේ සභාපතිවරයා ලෙස කටයුතු කරන්නේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී (මහාචාර්ය)  තිස්ස විතාරණ මහතාය.

මන්නාරම් ද්‍රෝණියේ ඉන්ධන බැරල් බිලියන 5 ක් පමණ සහ ස්වභාවික ගෑස් ඝන අඩි ට්‍රිලියන 5ක් පමණ පවතින හෙයින් එය වසර 60 පමණ අවශ්‍යතාවයන් සපුරාලීමට ප්‍රමාණවත් බව  2016 වර්ෂයේ දී කමිටුව හමුවේ පෙනී සිටි  අමාත්‍යාංශයේ ප්‍රධාන ගණන් දීමේ නිලධාරියා සඳහන් කර තිබූ බව කෝපා කමිටුව පවසයි.

එසේම එය රටේ විදුලිබල සැපයුම කිලෝවොට් 1130 දක්වා වැඩිකිරීමට යොදාගත හැකි හෙයින් ස්වභාවික වායු නිපදවීමෙන්   රටට විවිධ අංශ වලින් ඩොලර් බිලියන 200 ක පමණ  වාසියක් සැලසෙන බවද   ඔහු වැඩිදුරටත් සඳහන් කර  තිබුණේ යයි   කමිටුව සඳහන් කරයි.