(ප්‍රසන්න පද්මසිරි වියලුව වාර්තාකරු)

පුද්ගලයන් දාහතර දෙනකුට මරු කැඳවමින් ලුණුගල - පස්සර මාර්ගයේ 13 කණූව ප්‍රදේශයේදී මාරක බස් අනතුර සිදුවූ ස්ථානය යකඩ බට යොදා ගනිමින් ආරක්ෂිත වැටක් ඉදිකිරීමට පියවර ගෙන ඇත.

මාර්ග අනතුරු දායක බව දැක්වෙන මාර්ග පුවරුද සවි කිරීමට සංවර්ධන අධිකාරිය පියවර ගෙන ඇත.

මීට අමතරව මාර්ගයේ ගමන් ගන්නා රථ වාහනවල වේගය පාලනය කිරීම සදහා මාර්ගය හරහා මාර්ග බාධක (බම්පර් ) යෙදීමේ කටයුතුද ආරම්භ කර ඇත.

කෙසේ වෙතතත් අනතුර සිදුවූ ස්ථානයේ මාර්ගය අවහිර වන ලෙස මාර්ගය වැටී තිබූ දැවැන්ත ගල් පර්වතය තවමත් ඉවත්කර නැත.

මෙම අනතුර සිදුවූ ලුණුගල පස්සර මාර්ගයේ තවත් මෙවැනි අනතුරු දායක ස්ථාන රැසක් ඇති බවද රියැදුරෝ පවසති.

කාන්තාවන් නව දෙනකු ඇතුලු දහ හතර දෙනකුට මරු කැඳවමින් සිදු වූ මෙම අනතුරින් 35 දෙනකු තුවාල ලබා තිබේ.