(කේ.ඩි. දේවපිය)

නව අවුරුදු නිවාඩුව මත මේ දින වල කතරගම දේවාලය ඇතුළු පුදබිම වන්දනා කරගැනීමට අති විශාල බැතිමතුන් සංඛ්‍යාවක් පැමිණෙමින් සිටින බව අප වාර්තාකාරුවෝ පවසති.

කතරගම තිස්සමහාරාම යන නගරයේ නවාතැන් පොළ මේ වනවිට බැතිමතුන් ගෙන් පිරි ගොස් ඇතැයි ද වාර්තා වේ.

2019 සහරාන්ගේ අන්තවාදීන්ගේ ප්‍රහාරත්, 2020 කොරෝනා වසංගතයත් හේතුවෙන් පසුගිය වසර දෙකේ කතරගමට බැතිමතුන්ගේ පැමිණිමේ අඩුවක් දක්නට ලැබිණි.

සියලු බැතිමතුනට උදේ සහ දහවල් ආහාර නොමිලේ ලබා දිමට බස්නායක නිළමේ ඩිෂන් ගුණසේකර මහතා කටයුතු කළේය.

විවිධ පරිත්‍යාග සිලි බැතිමතුන් ගේද සහායෝගයෙන් මෙම වැඩ සටහන ක්‍රියාත්ම කළේය.