(හිරාන් ප්‍රියංකර ජයසිංහ)

පුත්තලම මී ඔය පාලම ආසන්නයෙදී  වල් අලියකු දැක බියට පත්වු ලොරි රථ රියදුරකු  ලොරි රථය පාලන කර ගැනිමට නොහැකිව පෙරළි යාමේන් පසු ගිනි ගෙන විනාශ වි ඇති බව පුත්තලම මුලස්ථාන පොලිසිය පවසයි.

මෙසේ අනතුරට ලක්වි ඇත්තේ යාපනයේ සිට කල්පිටිය පාලකුඩාව ප්‍රදේශයට රුපියල් ලක්ෂ 25 කට ආසන්න බිජ රතු ළුණූ රැගෙන එමින් තිබු කුඩා ලොරි රථයක් බව කියයි.