(යොහාන් භාසුර)

ශ්‍රී ලංකාවේ සමස්ත අධිවේගී මාර්ග පද්ධතියේ පසුගිය 8 වැනිදා සිට 11 වැනිදා දක්වා දින හතර තුළ ධාවනය වූ වාහනවලින් රුපියල් කෝටි 14 කට ආසන්න ආදායමක් උපයා ඇති බව මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය උසස් නිලධාරියකු පැවසීය.

පසුගිය 9 වැනිදා සහ 10 වැනිදා දෙදින පමණක් රුපියල් කෝටි හතකට අධික මුදලක් උපයා ඇති බවත් 10 වැනිදා පමණක් කෝටි හතරකට ආසන්න මුදලක් ලැබී ඇති බවත් එම නිලධාරියා පැවැසීය.

සිංහල හා දමිල අලුත් අවුරුද්ද වෙනුවෙන් ජනතාව සිය ගම් බලා යාම සහ විනෝද චාරිකා සඳහා අධිවේගී මාර්ග යොදා ගැනීම මෙම ආදායම වැඩි වීමට හේතුව බව අධිවේගී මාර්ග පරිපාලනය පවසයි.