වසන්ත චන්ද්‍රපාල

කොටි ප්‍රහාර දැඩිව පවතිද්දී ඉවත් කෙරුණු වෙල්ලාවලි පොලිස් ස්ථානය වසර 30කට පමණ පසු නවත එම ස්ථානයේ ස්ථාපිත කිරීම පොලිස්පති පූජිත ජයසුන්දර මහතාගේ මූලිකත්වයෙන් අද සිදු කෙරිණි. කොට ප්‍රහාර හමුවේ වෙනත් ප්‍රදේශයකට රැගෙන ගිය පසු යුද නිමාවෙන් පසු නැවත ඉදි කළේය.

මෙම අවස්ථාවට නැගෙනහිර පළාත් ප්‍රධාන අමාත්‍ය නසීරි අහමඩ්, නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය අමීර් අලි ඇතුළු තවත් පිරිසක් එක් වූහ.