ඉන්දිකා රාමනායක
 
2017 වසර තුළ සිදු වූ මාරක රිය අනතුරුවලින්   පුද්ගලයන් 3100 දෙනෙකු මියගොස් ඇති බව පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක පොලිස් අධිකාරි රුවන් ගුණසේකර මහතා පැවසීය.

 
මාරක රිය අනතුරු 2922 න් මෙම පිරිස මිගොස් ඇති බව පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක පොලිස් අධිකාරි රුවන් ගුණසේකර මහතා පැවසීය.
 
2017 වසරේ අප්‍රේල් දක්වා පමණක්  අනතුරු  303 සිදුව ඇති අතර ඉන් පුද්ගලයින් 322 මියගොස්  ඇති බවද පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශකවරයා සඳහන් කළේය.
 
2017 වසරේ  සිදුකළ රථවාහන වැටලීම් වලින් බීමත් රියදුරන්  72819 දෙනෙක් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බවද හෙතෙම සඳහන් කළේය.
 
2017 අප්‍රේල් දක්වා පමණක් සිදුකළ මෙහෙයුමි වලින් බීමති රියදුරයන් 4585 දෙනෙක් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබු බවද පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශකරවයා කියා සිටියේය.
 
 
මෙම පිරිස වැටලීම් වලින් අත්අඩංගුවට නොගත්තේනම්  තවත්  මාරක රිය අනතුරු වැඩි වීමට ඉඩ තිබු බවද හෙතෙම කියා සිටියේය.  පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක රුවන් ගුණසේකර මහතා මේ බව පැවසුවේ පොලිස් මුල්ස්ථානයේ පැවති මාධ්‍ය හමුවකදීය.