රටතුළ ජාතීවාදී ආගම්වාදී සහ අසත්‍ය ප්‍රචාර පතුරුවා හැරීම නැවතී ඇතිබවට ආරක්ෂක අංශ රජයට වාර්තාකළ පසුව සමාජ මාධ්‍ය ජාලා තහනම ඉවත්කීරීම සම්බන්ධයෙන් සලකා බලන බවද ජනාධිපති ලේකම් ප්‍රනාන්දු මහතා සදහන්කළේය.
එමෙන්ම ආගම්වාදී ජාතිවාදී ප්‍රචන්ඩ ක්‍රියා පැතිරයාම හේතුවෙන් පනවනු ලැබු සාමාජ මාධ්‍ය ජාල තහනම ඉවත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් මෙතෙක්  ආ‍ණ්ඩුව කිසිදු තීරණයක් ගෙන නොමැති බව ද ජනාධිපති ලේකම්වරයා  කීවේය.
මහනුවර ප්‍රදේශයේ ජාතිවාදී සිදුවීම් උත්සන්නවීම  හේතුවෙන් පසුගිය 07 දා සිට  සමාජ මාධ්‍ය ජාලා අවහිර කිරීමට රජය තීරණය කළේය.
එමෙන්ම ජාතිවාදී ආගම්වාදී ප්‍රචාර සමාජ මාධ්‍ය ජාලා තුළ පලකළ නොහැකි අන්දමින් සාමාජ මාධ්‍ය පාලනය (FILTER) කිරීම සම්බන්ධයෙන්ද සාකචඡා කරන බව ප්‍රනාන්දු මහතා ප්‍රකාශ කළේය.

- 044