ආරියරත්න රණබාහු 
 
හොරණ බැල්ලපිටිය ප්‍රදේශයේ පිහිටි රබර් සැකසුම් කර්මාන්ත ශාලාව වසා දැමීමට පියවර ගන්නා බව බස්නාහිර පළාත් මහ ඇමැති ඉසුර දේවප්‍රිය මහතා පැවසීය.

 
පරිසරයට හානි වන අයුරින් මෙම කර්මාන්ත ශාලාව පවත්වා ගෙන ගොස් ඇති බව පැවසූ මහ ඇමැතිවරයා ,  මදුරාවල ප්‍රාදේශීය සභාවේ පරිසර බලපත්‍රය ද ලබාගෙන නැතැයිද කීය.
 
මහ ඇමැතිවරයා එම ප්‍රකාශය කළේ අද එම කර්මාන්තශාලා පරිශ්‍රයේ නිරීක්ෂණ චාරිකාවක යෙදීමෙන් අනතුරුව මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමිනි.