(ශාන්ත චන්ද්‍රසිරි)

හෝර්ටන්තැන්න ජාතික වනෝද්‍යානය දිනකට නැරඹිය හැකි සංචාරක කණ්ඩායම් ප්‍රමාණය  50 කට සීමා කර ඇති  බවත් එම පිරිස්ද නියමිත සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත ක්‍රමවේදයන් අනුගමන කරමින් වනෝද්‍යානයට ඇතුළත්විය යුතු බවත් හෝර්ටන්තැන්න ජාතික වනෝද්‍යානය භාරකරු පී. කේ. ටී. එම්.  ප්‍රදීප් කුමාර මහතා පැවැසීය.

කෝවිඩ් 19 වයිරසය පැතිරීයාමත් සමඟ මාස තුනක පමණ කාලයක්  සම්පුර්ණයෙන් වසා දමා තිබු හෝර්ටන්තැන්න ජාතික වනෝද්‍යානය මේ වනවිට දෙස් විදෙස් සංචාරකයන් වෙනුවෙන් දිනපතා විවෘත කර ඇති බවත් වනෝද්‍යානය උදෑසන 6.00 සිට පස්වරු 2.00 දක්වා පමණක් සංචාරකයන් වෙනුවෙන් විවෘත ඇති බවත් ඒ මහතා කීය.

පස්වරු 2.00 න් පසුව වනෝද්‍යානයට කිසිම පුද්ගලයෙකු ඇතුළත් කර නොගන්නා බවත් දිනකට නැරඹිය හැකි සංචාරක කණ්ඩායම් ප්‍රමාණය 50 කට සීමා කොට ඇති බැවින් හෝර්ටන්තැන්න නැරඹීමට පැමිණෙන පිරිස් හැකිතාත් උදෑසනම පැමිණීමෙන් සිදුවිය හැකි දුෂ්කරතා සහ අපහසුතාවයන් මග හරවා ගත හැකි බවත් ඒ මහතා පැවැසීය.

දෙස් විදෙස් සංචාරකයන්ට කිසිඳු  බාධාවකින් තොරව වනෝද්‍යානය ඇතුළත ගමන් කිරීම සඳහා ස්වාභාවික මංපෙත් සියල්ලම වනෝද්‍යානයේ නිලධාරීන් විසින් සම්පුර්ණයෙන්ම ප්‍රතිසංස්කරණය කර ඇති බවත් හෝර්ටන්තැන්න වනෝද්‍යානය භාරකුරු ප්‍රදීප් කුමාර මහතා වැඩිදුරටත් කීය.