(සනත් ගමගේ)

මෙගා වෝට් 3 ක විදුලිය බල ධාරිතාවයක් ජාතික පද්ධතියට එකතු කළ හම්බන්තොට සුළං විදුලි බලාගාරයේ  සුළං පෙති ගලවා දමා මාස 5 ක් පමණ ගත වුවත් එම සුළං පෙති වෙනත් ස්ථානයක සවිකිරීමට මෙතෙක් කිසිදු පියවරක් නොගැනීමෙන් ජාතික පද්ධතියට මෙගා වොට් 3 ක විදුලි බල ධාරිතාවය අහිමි වී ඇති බව විදුලි සේවකයෝ පවසති.
 
නියාමක විදුලි බලාගාරයක් ලෙස හම්බන්තොට සුළං විදුලි බලාගාරය මීට වසර තිහකට පමණ පෙර හම්බන්තොට කරගම් ලේවාව ඉහළ කොටසේ පිහිටා තිබුණි.

වරාය ආරම්භ කර සේවා කටයුතු පවත්වාගෙන ගියද සුළං විදුලි බලාගාරයෙන් ජාතික පද්ධතියට විදුලිය එකතුකිරීම සුපුරුදු පරිදි සිදු වු නමුත්, හම්බන්තොට ජාත්‍යයන්තර වරාය චීන සමාගමට බදු දීමෙන් පසුව වරාය පරිශ්‍රයේ පිහිටි සුළං පෙති ඉවත් කරගන්නා ලෙස දැනුම් දීමෙන් පසු මීට මාස පහකට පමණ පෙර සුළං පෙති 5 ම  ගලවා ඉවත් කර ගැනීම විදුලි බල මණ්ඩලය මගින් සිදු කරනු ලැබීය.
 
මේ  සම්බන්ධයෙන් ලංකා සුනිත්‍ය බල අධිකාරියේ ප්‍රධාන ඉංජිනේරු සුරීයකුමාර හෙට්ටිඅරච්චි මහතාගෙන් විමසීමේ දී ඒ මහතා මෙසේ පැවසීය.

"මෙගා වොට් තුනක විදුලිය බල ධාරිතාවයක් හම්බන්තොට සුළං විදුලි බලාගාරයෙන් ලැබුණු බව සත්‍යයක්. එය දැන් ඉවත් කර තිබෙනවා. එම සුළං ‍විදුලි බලාගාරය වෙනත් ස්ථානයක සවිකිරීමට දැනට මූලික කටයුතු  සිදු කරමින් පවතිනවා.  තිබූ ස්ථානයෙන් එය ගැලවීමට හේතුවුණේ ඉඩම සඳහා වැඩි බදු මුදල් ගෙවීමට චීන සමාගමට සිදුවීම නිසා."