ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුවේ අද පෙරවරුවේ පැවති උත්සවයකදී හම්බන්තොට වරාය චීන - ශ්‍රී ලංකා ඒකාබද්ධ සමාගම් දෙකක් යටතට අද පවරා දෙනු ලැබිණි. හම්බන්තොට වරායේ මෙහෙයුම් සහ සේවා කටයුතු හම්බන්තොට අන්තර්ජාතික වරාය සමාගමට (HIPG) සහ හම්බන්තොට ජාත්‍යන්තර වරාය සේවා සමගම යන සමාගම් දෙක වෙත පැවරෙයි.

මෙම ගිවිසුම අනුව හම්බන්තොට ජාත්‍යන්තර වරාය සේවා සමගම විසින්, ශ්‍රී ලංකා වරාය සංවර්ධන අධිකාරියේද සහයෝගය ඇතිව එහි තත්ත්වය වැඩිදියුණු කරමින් හම්බන්තොට වරාය වාණිජ වශයෙන් වැදගත්කමක් ඇති වරායක් බවට සංවර්ධනය කෙරෙනු ඇත.

මෙම ව්‍යාපෘතිය ඩොලර් මිලියන 794 ක ආයෝජනයකි. ගිවිසුම අත්සන් කිරීමෙන් පසුව චයිනා මර්චන්ට් පෝට් හෝල්ඩින්ග් සමාගම විසින් ඒ සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී  රජයට ලබා ගෙවිය යුතු මුදලෙන් 30% ක් වන අමෙරිකානු ඩොලර් 292,097,400 ක චෙක්පත මහා භාණ්ඩාගරයට බාරදෙනු ලැබිණ.